+ 27 53 832 9595
Agri-Noord-Kaap-RPO

Agri Noord kaap

Laai u elektroniese weergawe van die Rooivleistydskrif hier af


Publikasie van die hersiende pluimvee-regulasies

Die Rooivleisbedryfsforum het die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gelukgewens met die publikasie van die hersiende pluimveeregulasies in die Staatskoerant. 
Die departement is ook gelukgewens omdat die hersiening van die regulasies suksesvol afgehandel is, ingevolge waarvan die persentasie bygevoegde water in pluimveekarkasse met 10% beperk word, en die persentasie bygevoegde massa as gevolg van vog en geformuleerde oplossings in individuele pluimveeporsies beperk word tot 15%.  Lees meer ...


Droogte het ‘n impak op bestuur

John Durr het in sy voorsittersrede by die Wes-Kaap RPO-kongres gesê hoewel die impak van die droogte in die Wes-Kaap se drie hoofproduksiestreke nie in dieselfde mate gevoel is nie, dit wel ‘n baie groot invloed gehad het in die bestuur van veeboerderye in dié gebiede en die veebedrywe in die Wes-Kaap as ʼn geheel.
Die Overberg-gebied, wat vir ongeveer 50% van die veeproduksie in die Wes-Kaap verantwoordelik is, het weer eens ‘n bogemiddelde produksieseisoen vir beide graangewasse en veeproduksie gehad.  Lees meer ...


Veekuddes in die vrystaat is kleiner

Die nagevolge van die droogte is dat veekuddes in die Vrystaat teen die einde van Januarie 2016  reeds met 20% verminder het, het Neels de Villiers tydens sy voorsittersrede by die Vrystaat RPO-kongres gese.
Dit is volgens ‘n opname deur die Departement Landbou-ekonomie aan die Universiteit van die Vrystaat, wat deur die RPO aangevra en befonds is. Verdere veeverminderings  as gevolg van die naderende winter het plaasgevind omdat produsente nie genoeg voer of weiding het nie. Kuddes in sekere gedeeltes het reeds met 40 tot 50% verminder.  Lees meer …


Grootste debat gaan oor grond

James Faber het in sy voorsittersrede by die Noord-Kaap RPO-kongres gesê op die breër front is die kwessie van grond tans die enkele grootste debat in die landbou.
Grondplafonne en die verdeling van 50/50 van grond raak elke eiendomsbesitter. Daar is dan ook begin met “District Land Reform Committee’s. Hierdie komitees is gestig in al vyf landelike rade van die provinsie. Die RPO Noord-Kaap het sitting binne die onderskeie komitees en dit is van uiterste belang dat die RPO sal deelneem.  Lees meer …


Help asb met vraelyste

Jolandie Botha is ‘n meesterstudent by die Universiteit van Pretoria en benodig boere se hulp met die invul van ‘n vraelys oor die gebruik van diere om hul vee te beskerm.
Klik asseblief op die volgende skakel om die vraelys in te vul:
https://www.surveymonkey.com/r/NP6FDX9


Perspektief

Verstaan ons bosindringing?
Vir drie dekades, selfs langer, het ons aanvaar dat die hoofredes vir bosindringing is oorbeweiding en vuur. Behalwe onlangse langtermyn studies in verskeie biome wat hierdie dogma begin bevraagteken het, het blote logika en waarnemings ook die dogma begin bevraagteken: (1) Bosindringing kom in baie droë dele voor waar daar nie voldoende materiaal is om ‘n brand te onderhou nie. (2) Bosindringing kom ook algemeen voor in gebiede waar beweiding lig en ongereeld is. Gevolglik het ek besluit om huidige resultate van die outeurs hieronder na verwys te ondersoek en dit te interpreter.  Lees meer


 Agri Noord KaapVeilings

Kliek HIER vir die nuutste veilings


pmfLaai u PMF Nuusbrief hier af

 

grassfedNuutste gebeure in Grassfed

Geagte RPO Nuusbrief Intekenaar. Die RPO elektroniese nuusbrief is beskikbaar in beide Afrikaans en Engels beskikbaar.   Ons wil u derhalwe VERSOEK om asb u taalvoorkeur aan ons deur te gee ten einde te verseker dat u die nuusbrief slegs in Afrikaans of Engels ontvang.  U spoedige terugvoering sal opreg waardeer word.  Kliek hier vir u taalvoorkeur

Veeboere dra swaar aan droogte

Deur Fredalette Uys
Die land se ergste droogte in menseheugenis het ’n beduidende impak op rooivleisprodusente regoor die land gehad, volgens ‘n studie wat deur die Universiteit van die Vrystaat se eenheid vir lewendehawe-ekonomie op aanvraag van die RPO onderneem is. 

Die studie is onderneem om institusionele rolspelers bewus te maak van die uitwerking van die droogte op boere.  Lees meer …


Implementering van hersiende invoerregulasies

Die implementering van die hersiende invoerregulasies vir beeste, skape en bokke van Botswana, Lesotho, Namibië en Swaziland is van toepassing vanaf 1 Julie 2016, volgens ‘n kennisgewing in  die Staatskoerant van 10 Junie 2016.

Om voortgesette handel te verseker, kan invoerders van beeste, skape en bokke vooraf aansoek doen vir permitte wat die aangepaste vereistes bevat. Die permitte sal egter eers van 1 Julie 2016 af geldig wees.
Geen besendings wat vergesel is deur skape en bokke wat vooraf permitte wat die aangepaste vereistes bevat sal na die implementeringsdatum aanvaar word nie. Enige permit wat ná die implementeringsdatum nog geldig sal wees en wat nog nie voor die implementeringsdatum gebruik is nie, kan na die permitkantoor toe gestuur word. Dit sal op die onkoste van die departement met die nuwe hersiene invoervereistes vervang word.


OBP het voldoende entstowwe beskikbaar

Volgens Onderstepoort Biologiese produkte is die volgende produkte teen siektes wat ‘n ernstige ekonomiese impak inhou, tans beskikbaar:

  • Bloutong-entstof – volle eenhede van A, B, en C is beskikbaar.
  • Slenkdalkoors – beide die dooie en ongeaktiveerde entstowwe is beskikbaar.
  • Knopvelsiekte- entstof – beskikbaar.
  • B. Phemeral beskikbaar.
  • Brucella S19 (20 dosis) – dit is onlangs vrygestel en baie meer sal binnekort beskibkaar wees.

Behalwe vir laasgenoemde entstof, was alle produkte sedert die begin van 2016 beskikbaar. Suid-Afrikaanse boere het ‘n keuse tussen OBP se Brucella S19 of RB51 van MSD teen Brusellose.


Snotsiekte kom wyd voor

Verskeie gevalle van snotsiekte het onlangs in die land voorgekom, veral in die Rustenburg/Swartruggens-area.

Die enigste wensenlike oplossing blyk steeds ‘n entstof te wees. AfriVet het volgens dr Peter Oberem die entstof uit Skotland in Suid-Afrika getoets en ‘n voorlegging sal hopelik voor die einde van die jaar aan die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gemaak word ten einde die entstof te registreer.


Namibië hef VIP’S op

Die Namibiese Departement van Landbou, Water en Bosbou het die bestaande  veterinêre invoerpermitte (VIP’s) wat van toepassing is op die invoer van lewendige beeste, skape (uitsluitende ontbeende beesvleis) en ingewande, opgeskort. 

Dit volg nadat die internasionale organisasie vir dieregesondheid, die OIE, Namibië erken het as ‘n land wat nie ‘n risiko vir Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), algemeen bekend as malkoeisiekte, inhou nie. Dit beteken dat veranderinge aan die goedgekeurde VIP’s aangebring moet word om die vlak van beskerming met die nuwe BSE-status in verhouding te bring.  Lees meer …


Navorsing lewer nuwe lamsnitte op

Nuwe lamsnitte is in Australië ontwikkel ten einde verbruikers se weerstand teen die hoë pryse van die swaarder snitte aan te spreek.

Die bevindinge van navorsing wat deur die Australiese skaapbedryf in samewerking met Meat & Livestock Australia (MLA) en die Nieu-Suid-Wallis departement van primêre bedrywe onderneem is, is daarop gemik om lamsnitte by die moderne verbruiker aan te pas. Dit sal tydens LambEx 2016 bekend gestel word.  Lees meer …


LambEx gehou

Albury in Nieu-Suid-Wallis is gekies om LambEx 2016 van 10 tot 12 Augustus  aan te bied.

Albury se infrastruktuur beteken dat die geleentheid ‘n groot sukses behoort te wees.
LambEx lok meer as 900 afgevaardigdes en 70 uitstallers. Dit dien as platform vir alle sektore van die lamsbedryf in Australië.
http://www.lambex.com.au/


Brangus lei wyd op

Die Brangus beestelersgenootskap het vanjaar ‘n uitgebreide opleidingsveldtog geloods waar “stockman” kursusse vir opkomende beesboere regoor die land aangebied is.

Die Mpumalanga Brangus Klub het op 28 en 29 April twee baie suksesvolle dae by die Nooitgedacht Navorsingstasie net buite Ermelo aangebied. Op 28 April het Koos Dafel die sowat 162 opkomende beesboere toegespreek. Sy tema was die belangrikheid van samewerking tussen boere. Op 29 April is meer as 200 skoliere van skole regoor Mpumalanga touwys gemaak. Albei dae is afgesluit met ‘n praktiese lesing deur klublede in die kraal.


Mei-maand was warm

Mei was warmer as gewoonlik en in baie gedeeltes van die land het daar nog nie ryp voorgekom nie, volgens die maandelikse siekteverslae soos informeel gerapporteer deur veeartse. 

Weens die laat reën is baie interne en eksterne parasiete gerapporteer. Gevalle van insek-oordraagbare siektes is in baie dele van die land aangemeld. Die maande wat voorlê gaan vir baie boere ‘n groot uitdaging wees weens die gebrek aan ruvoer vir diere. Hopelik reën dit vroeg in die lente. Lees meer …


Internasionale beesvleispryse bly stabiel

Internasionaal bly beesvleispryse stabiel weens die braaiseisoen-vraag uit Amerika en beperkte voorrade in Australië. Stowesnitte is egter gewild in die koue toestande, volgens ABSA Agri Trends.

Internasionaal
Gedurende die week van 21 Junie 2016 het Nieu-Seelandse bulle sywaarts verhandel teen NZ$514 en koeie het dieselfde verhandel teen NZ$383 onderskeidelik vergeleke met die vorige week.  Lees meer …


Plaaslike skaapvleispryse is onder druk

Internasionaal sal ‘n verhoogde vraag weens Ramadan en ‘n kombinasie van laer voorrade in biede Nieu-Seeland en Australië weens ‘n kleiner skaapkudde voortgaan om ondersteuning aan skaapvleispryse te bied, volgens ABSA Agri Trends. 

Plaaslik sal die seisoenale afname in vraag gedurende die winter oor die kort termyn druk op pryse plaas.  Lees meer …


‘n Nuusbrokkie oor jou skaaptjoppie:

Landbouprodusent, ontmoet jou skaapvleisverbruiker

Al ooit gewonder presies wie die Suid Afrikaanse skaapvleis verbruiker is? Lees gerus meer hieroor deur hierdie skakel te volg: http://www.cookingwithlamb.com/nuusbrokkieoorjoutjoppie

Copyright © 2016 Red Meat Producers Organisation, All rights reserved.

Ons epos adres is
Posbus 132
Persequor Park
0020

Ons webtuiste is:
 www.rpo.co.za

Share This