+ 27 53 832 9595


Agri Northern Cape - Nicol Jansen

Nicol Jansen

Wees Ingelig Oor Landbourisiko’s En Beplan Dit Strategies

Die Noord-Kaap gaan gebuk onder ‘n geweldige droogte wat intensiteit en tydsduur betref. Daarbenewens ervaar kommersiële landbou enorme druk op kritiese ekonomiese boustene van die ekonomie in die vorm van “Onteiening sonder Vergoeding” en die politieke aanslag op artikel 25 van die Grondwet.

Eskom, wat tans primer verantwoordelik is vir lewering van die land se elektrisiteit, is finansieel in die moeilikheid tot die mate dat dit die potensiaal het om die land se ekonomie te kelder.


Dr. Ben Vorster

Skriflesing deur Dr. Ben Vorster

Getroud met Annelie vir 31 jaar – 2 Kinders: Landi (27), ‘n oogkundige, getroud en Bennardt (23) afgestudeer by U Jen tans eerstejaar-klerk by PWC in Pretoria). Sy skoonmoeder (88) is ook deel van die gesin en bly al 18 jaar by hulle.

Hy het ‘n graad in Christelike Pastorale Berading in 2003 verwerf en ‘n D.Ph in Joodse studies in 2005. Vorige gemeentes sluit in AGS Lichtenburg (10 jaar), AGS Empangeni, asook twee gemeentes in die Vrystaat.

Ben was eintlik ‘n AGS-pastoor vir 25 jaar voordat hy beroep is deur Bikers Church. Hy dien as senior pastoor by Bikers Church in Kimberley sedert 1 Mei 2016. As geregistreerde pastorale berader het hy ook ‘n spreekkamer in Kimberley geopen by BikersChurch gedurende Mei 2016 vanwaar hy berading doen met mense vanuit alle dele van die samelewing.

Hy en sy vrou is ook albei lede van CMA – Christian Motorcycle Association – en betrokke by die motorfiets- gemeenskap in die Noord-Kaap. Ben is bykans 30 jaar in voltydse bediening.


Ds. Conrad Swart

Skriflesing deur Ds. Conrad Swart

Ek is gebore op 30 April 1976 te Lichtenburg waar ek ook gematrikuleer het in 1994. Ek het vanaf 1995 tot 2002 voltyds studeer en vanaf 2003 tot 2006 deeltyds studeer aan die Universiteit van die Vrystaat (Kovsies). Daarna dien ek as predikant vanaf 2002 tot 2005 in Willowmore, vanaf 2006 tot 2015 in Wolmaransstad, en vanaf 2016 tot tans in Vooruitsig gemeente.

Ek en Annelize is in 2002 getroud. Annelize is ’n karoo-meisie van Hofmeyr. Ons het 3 dogters – ‘n tweeling Elsje en Vene (11) en Cayla (7).


Konstituering, Aankondigings en Bedankings


Bedank Borge Mnr Willem Symington


Die Stand van Elektrisiteitsvoorsiening in SA deur Hoerskool Landboudal, Jacobsdal


Prof. Dewald van Niekerk

Klimatologiese Risikos en Rampondersteuning deur Prof. Dewald van Niekerk

Dewald van Niekerk is ‘n professor in Ramprisikobestuur asook stigterslid en hoof van die Sentrum vir Rampstudies aan die Noord-Wes Universiteit se Potchefstroom-kampus. Dewald, ‘n C2 NRF-graad navorser, het ‘n PhD in 2005 verwerf en is tot professor bevorder in 2012. Hy is outeur en mede-outeur van meer as 100 publikasies, insluitend portuur-hersiene artikels, boeke en hoofstukke in boeke, asook internasionale en nasionale navorsingverslae. Dewald was ook projekleier vir plaaslike, nasionale en internasionale ramprisiko-versagtingsprojekte en het wêreldw yd in hierdie verband navorsing en konsultasiewerk onderneem.

Hy dien as programbestuurder vir die Ramprisiko-wetenskap-navorsingsgroep van die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -Bestuur en is ook stigter en hoofredakteur van die geakkrediteerde Jàmbá: Journal of Disaster Risk Studies. In 2012 het hy ‘n belangrike rol in die ontstaan van die Suider-Afrikaanse Genootskap vir rampversagting gespeel.

Sy navorsing word gemotiveer deur ‘n begeerte om die moontlike impak van natuurlike gevare en onbekende faktore soos klimaatsverandering op die mees kwesbare gemeenskappe te versag. Sy belangstellings sluit in die bou van deursettingsvermoë, gemeenskap-gebaseerde ramprisiko-bestuur, ramprisiko evaluering, ramprisiko-beheer, die ontwikkelings van institusionele kapasiteit vir ramprisikoversagting asook trans-dissiplinêre ramprisikoversagting.


Prof. Danie Brand

Die Grond-Debat en Politieke Risikos deur Prof. Danie Brand

Danie Brand is ‘n professor en direkteur van die Vrystaatse Sentrum vir Menseregte by die Universiteit van die Vrytaat. Hy het vroeër 24 jaar gedien as akademikus by die Regsfakulteit van die Universiteit van Pretoria. Sy veld is konstitusionele en administratiewe reg en konstitusionele teorie, en sy navorsing en publikasies het veral gefokus op die verhouding tussen die reg en armoede asook die wyse waarop die reg toegang tot basiese lewensmiddele soos behuising, voedsel, water, grond, mediese sorg en onderwys reguleer en dit sodoende fasiliteer en beperk.

Hierdie belangstelling het uitgebrei tot ‘n regspraktyk waar hy as advokaat in die openbare belang optree, met die fokus op behuising- en grondaangeleenthede. Hy het ook as regter van die Hoërhof in Pretoria gedien.


Prof. LJ Grobler

Ekonomiese Risikos in Terme van Energiekoste en Sekerheid deur Prof. LJ Grobler

LJ Grobler is ook professor in Meganiese Ingenieurswese aan die Noord-Wes Universiteit (NWU). Sy navorsing fokus op ekstrusie, gevorderde vervaardiging en energie.

Hy is in 1998 gesertifiseer as Energiebestuurder (CEM) en daarna in 2000 as Professionele Meting- en Verifiëringskundige (CMVP) by die Vereniging van Energie-ingenieurs (AEE) gebaseer in Atlanta in die VSA.

Gedurende 2007/8 dien hy as President van die AEE – die eerste nie-Amerikaner in hierdie posisie. In 2002 stig hy die Southern African Association for Energy Efficiency (SAEE) en dien as raadslid van die organisasie tot en met 2012. In 2016 word hy ingehuldig as lid van die AEE Hall of Fame.

Hy is ook ‘n AEE-opleier vir die CEM-program in Suider-Afrika en het die CEM-program in 2002 hier bekendgestel. Sedertdien het hy die CEM-program meer as 30 keer aangebied.

Prof. Grobler is in 2010 vereer met ‘n eta-Leeftydprestasie-toekenning in Suid-Afrika vir sy diep betrokkenheid by energiedoeltreffendheid deur meting en verifiëring, sy visualiseringsprogram om energieverbruik in geboue te bepaal, en vir die hoë standaard wat hy gestel het vir die opleiding en ontwikkeling van energie-ingenieurs.

Hy is ‘n genoot van die Suid-Afrikaanse Akademie van Ingenieurswese asook outeur en mede-outeur van meer as 40 plaaslike en internasionale artikels. Daarbenewens het hy meer as 50 lesings tydens plaaslike en internasionale konferensies en seminare aangebied.


Melt Bartmann

Sekuriteit met Brig. Dick De Waal van die SAPS en Mnr Melt Bartmann van Fidelity Dienste Groep.


Omri van Zyl

Samevatting deur Mnr Omri van Zyl

Omri van Zyl (46) is ‘n gekwalifiseerde prokureur met die grade BA (Regte) en LLB (cum laude), MBA asook kwalifikasies in projekbestuur, misdaadintelligensie en besigheidsontwikkeling.

Omri is in Desember 2015 aangestel as Uitvoerende Direkteur by Agri SA, ’n organisasie wat 28 000 kommersiële boere in 9 provinsies, 22 bedr y fsorganisasies in verskeie forums en 7 korporatiewe lede verteenwoordig. Hy bestuur ‘n span met ‘n sterk strategiese fokus op beleid- en landbou-ekonomiese ontwikkeling. Dit dek, onder andere, natuurlike hulpbronne, landelike veiligheid, kommersiële aangeleenthede en arbeid- en maatskaplike ontwikkelingsinisiatiewe.

Omri was deel van ‘n groep van 60 HUB’s wat die regering geadviseer het oor omkeer inter vensies om die Suid-Afrikaanse ekonomie te laat herleef. Hy is ‘n alternatiewe direkteur op BUSA se raad van direkteure en is in Augustus 2016 aangestel as trustee van die Sasol Landboutrust. In 2017 was hy voorsitters van die World Farmers’ Organisation se Ouditraad en het hy ook as ‘n alternatiewe direkteur op BUSA se raad van direkteure gedien. In 2018 is hy verkies tot Danroc (Pty) Ltd se direksie.

Voordat hy by Agri SA aangesluit het, was Omri ‘n senior assosiaat by Deloitte Consulting waar hy ‘n portefeulje van besighede, insluitend die Inkomste-maksimiseringseenheid in Afrika, Opleidingkonsultasie en die Deloitte Afrika Agribesigheidseenheid, bestuur het. Hy was ook lid van Deloitte se Globale Agribesigheidsforum wat multinasionale maatskappye en strategiese inter vensies by sodanige maatskappye hanteer het. Gedurende sy loopbaan het hy etlike strategieë, omsigtigheidsondersoeke en samesmeltings en verkrygings in die landbousektor hanteer. By Deloitte se Forensiese eenheid was hy deel van verskeie kommersiële, bedrog- en korrupsie-ondersoeke waar hy ‘n span forensiese kundiges in hul strewe na geregtigheid gelei het.

As prokureur het Omri gespesialiseer in sakereg en litigasie. Hy is w yd gepubliseer en ‘n bekende denke-leier en strateeg binne die landbousektor in Afrika. Hy is ook in November 2016 deur CEO Global aangew ys as kontinent-wenner in hul “Leading African Recognition Programme” in die kategorie landbou.

Klik hier om die kongres program af te laai.
Share This