+ 27 53 832 9595

AGRI NK - CrimeDie boerderygemeenskappe van Umvoti in KwaZulu-Natal en Colesberg in die Noord-Kaap het deur die implementering van addisionele beveiligingsmaatreëls hulle verder gestaal teen misdadigheid. Dit volg nadat die Agri Securitas Trustfonds geldelike hulp aan die gemeenskappe bewillig het om nommerplaatherkennigkameras en ‘n radioherhaler in hulle onderskeie gebiede op te rig. Die stelsels sal aangewend word om toegang te moniteer en radiokommunikasie tussen lede te verbeter.

“Te midde van verskeie uitdagings, waaronder die negatiewe impak van misdadigheid op hulle besighede, is boerderygemeenskappe afhanklik vir hulle voortbestaan van die landbou en vind hulle dit toenemend moeilik om te oorleef en te produseer. Dit bly moeilik om aan diegene wat moet sorg vir voldoende voedselproduksie as ‘n primêre verantwoordelikheid te verduidelik dat hulle ook na hulle eie veiligheid moet omsien”, sê Japie Grobler, voorsitter van die Agri Securitas Trustfonds.

Die Trustfonds probeer om met dié ondersteuning, boerderygemeenskappe te help om hulle veiligheid te rig op voorkomende maatreëls, eerder as op reaktiewe optrede. “Deur te help om ‘n meer veiliger produksie-omgewing te skep wil die Trustfonds pro-aktief bydra om boerderygemeenskappe veiliger te hou en om voedselproduksie vir die land se groeiende bevolking in stand te hou”, sê Grobler.

Dié beveiligingsprojekte is weereens ‘n bewys van boerderygemeenskappe se bereidwilligheid om na hulle eie veiligheid om te sien en die misdaadprobleem, geskoei op unieke oplossings vir die spesifieke gebied, aan te spreek. Hierdeur word ook uitvoering gegee aan van die belangrikste doelstellings van die Landelike Beveiligingstrategie, naamlik; die verbetering van die veiligheid en sekuriteit van landelike gemeenskappe, asook om stelsels te implementeer om misdaad aan te spreek.

Die Trustfonds kan hierdie taak nie alleen uitvoer nie en daarom word erkenning gegee aan sy strategiese vennote, naamlik; Nissan SA, Sanlam, CrisisOnCall en Sonfin vir hulle finansiële ondersteuning.

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat:  Korporatiewe Skakeling

Navrae
Japie Grobler, Voorsitter, Agri Securitas Trustfonds, 0828258018
Kobus Visser, Direkteur: Korporatiewe Skakeling, Agri SA, 012-643 3400 of 082 388 0010

Share This