+ 27 53 832 9595
Agri Noord-Kaap bekyk volhoubare landbou Agri Orbit

Agri Noord-Kaap bekyk volhoubare landbou Agri Orbit

Agri Noord-Kaap (Agri NK) het op 23 Augustus hul jaarlikse kongres in Kimberley aangebied en boere van oor die hele Noord-Kaap het die geleentheid bygewoon. Omdat almal bekommerd is oor die politieke situasie in die land, het die bestuur van Agri NK besluit om hierdie probleme en kwessies tydens die kongres aan te spreek. Die tema was “Volhoubare landbou in ’n disfunksionele omgewing”.

Eksterne faktore wat krap

Die president van die Agri NK, Henk van Wyk, sê die landbou is onder geweldige druk binne die disfunksionele politieke en staatkundige bestel van die land. Daar is baie eksterne faktore wat die heeltyd in die landbouer se nek blaas soos arbeidsonrus, veiligheid, grondhervorming en so meer. Dan is daar nog verdere omgewingsfaktore wat nadelig inwerk op landbou se oorlewingsvermoë en winsgewendheid.

Omdat die georganiseerde landbou aan al die landbouers op voetsoolvlak behoort, wil Agri NK vanjaar vasstel wat die behoefte van die man op die plaas is. Hoe wil hy hê moet dié organisasie lyk en funksioneer ten einde al hierdie uitdagings die hoof te bied?

Daar is tydens die kongres oor baie punte gesels en geredeneer. Verskeie vakkenners het ook met die landbouers gesels om sommige van dié probleme in perspektief te stel.

Agri Noord Kaap