+ 27 53 832 9595
Agri Noord-Kaap Uiters Teleurgesteld In Die Parlementêre Komitee Aanbeveling Nicol Jansen - President van Agri Noord-Kaap

Agri Noord-Kaap Uiters Teleurgesteld In Die Parlementêre Komitee Aanbeveling Nicol Jansen - President van Agri Noord-Kaap

Nicol Jansen - Agri Noord-Kaap

Nicol Jansen

Nicol Jansen, President van Agri Noord-Kaap sê die klok lui vir rondte nommer een in geveg vir die behoud van Artikel 25 soos in die Grondwet vervat.

Die aanbeveling van die Grondwetlike Hersieningskomitee rakende die wysiging van Artikel 25 is duidelik gegrond op politieke oorwegings inaggenome die delikate voor verkiesing prosesse.  Die aanbeveling van die komitee is nie belyn met ekonomiese realiteite soos eiendomsreg as basis van die ekonomie, daarstel van beleggersvertroue, ekonomiese groei en werkskepping nie.  Dit bevorder ook nie ekonomiese vryheid vir die opkomende sektor en begunstigdes van grondhervorming nie.  Onteiening sonder Vergoeding vernietig ekonomiese waarde vir almal.  Die aankondiging vandag neem duidelik nie die feite en argumente van die skriftelike kommentaar in ag nie en maak van die publieke deelname proses ‘n referendum na aanleiding van die mondelingse bydraes op die openbare verhore.

Daar is baie gronde om die wetlikheid van die openbare proses uit te daag binne die reg alvorens daar voortgegaan kan word met die proses vir voorlegging aan die parlement.  Agri Noord-Kaap sal sy volle steun toesê aan Agri SA se prosesse om die aangeleentheid te bestuur en konstruktief deelneem om die stem van die landbouers van die Noord-Kaap te verteenwoordig.

“Ons het reeds voorbrand gemaak om effektief op te tree en sal addisionele hulpbronne in die stryd werp,” sê Dan Kriek, Agri SA President. “Agri SA glo in gesprekvoering met alle belanghebbendes, maar dit is nou tyd om ‘n duidelike lyn te trek.”

Agri SA sal in die komende dae:

  • Sy regsstrategie uitrol en met sy regspan oor moontlike litigasie raadpleeg;
  • Gesprekke met binnelandse en buitelandse rolspelers verskerp, insluitend Amerikaanse en Europese handelsvennote;
  • Die prosedurele en administratief-regtelike nakoming van die Grondwetlike Hersieningskomitee se konsultasieproses hersien;
  • Strategiese vennootskappe met verskeie organisasies verstewig en mobiliseer.

Dié voorgestelde wysiging is polities-gemotiveerd en sal grootskaalse skade aan die Suid-Afrikaanse ekonomie aanrig. Die prioriteit vir miljoene Suid-Afrikaners is werkskepping, behuising, misdaadbekamping en gehalte onderwys.  Dit behoort die fokus van die regering te wees, eerder as roekelose en populistiese grondwetlike wysigings.

“Agri SA win deurentyd regsadvies in en litigasie is onder oorweging,” sê Annelize Crosby, Agri SA Beleidshoof: Grond.  “Die aanbeveling is slegs die eerste stap in ‘n lang en moeisame proses om die Grondwet en verwante wetgewing te wysig.  Agri SA sal in dié proses deurentyd sy standpunte voorhou.”

Agri Noord-Kaap staan Onteiening Sonder Vergoeding teë tot die bitter einde en sal eiendomsreg beskerm met alles wat ons het, volgens Wiaan van Rensburg, dagbestuurslid Grond en Transformasie.