+ 27 53 832 9595
Mediaverklaring: Agri SA beloof om eiendomsreg te beskerm tot in die hoogste hof Gedeel via www.agrisa.co.za

Mediaverklaring: Agri SA beloof om eiendomsreg te beskerm tot in die hoogste hof Gedeel via www.agrisa.co.za

Agri SA neem kennis van die verklaring van die ANC dat 139 plase vir onteiening sonder vergoeding geteiken gaan word. Die ANC het vantevore te kenne gegee dat hulle die grense van artikel 25 met betrekking tot die betaling van vergoeding in die howe wil toets.

“Agri SA sal hierdie situasie fyn dophou en sal by toetssake waar beginsels oor vergoeding uitgeklaar sal word, betrokke raak,” sê Dan Kriek, President van Agri SA. “Agri SA het in die verlede reeds by sodanige sake betrokke geraak en sal nie huiwer om dit weer te doen nie. Dit is die howe se taak is om wetgewing en die Grondwet te interpreteer.”

Dit is vir Agri SA ‘n prioriteit om meer duidelikheid te kry oor welke plase geteiken sal word. Die beginsel van vergoeding by onteiening word internasionaal erken, hoewel daar verskillende standaarde vir vergoeding bestaan. Internasionaal word onteiening sonder vergoeding slegs in baie beperkte omstandighede toegelaat.

“Dit sou uiters onbillik en onaanvaarbaar wees om landbouers wat grond produktief gebruik om die mense van Suid-Afrika te voed, te teiken en te ontneem van hulle eiendom sonder om hulle daarvoor te vergoed” sê Kriek.

Agri SA is gereed om die beginsels van billikheid en die beskerming van die regte van die individu te verdedig tot in die Konstitusionele hof.

Navrae:
Dan Kriek
Agri SA, President
S: 082 944 0566

Annelize Crosby
Agri SA, Sentrum van Uitnemendheid: Grond
S: 082 388 0017