+ 27 53 832 9595

Alternatiewe voerbronne as droogtegewasse is soms teen billike pryse beskikbaar – praktiese wenke oor droogtevoeding   

  • Ters Brand (prof), direktoraat Veekundige wetenskappe Elsenburg en buitengewone professor Veekundige wetenskappe US tersb@elsenburg.com

Luister weer of laai program  af: http://www.elsenburg.com/resource-library/radio-elsenburg

Kontaknommer: 072 142 1614

Share This