+ 27 53 832 9595

Die laat somerreëns en hoë dagtemperature na ‘n droë voorafgaande seisoen, is ‘n kommerwekkende situasie vir beide boere en ander rolspelers in die voedselwaardeketting wat van landbou se aankoop- en verskaffingsvermoë afhanklik is. Dis reeds duidelik dat die landbou voor besondere uitdagings te staan gekom het wat nie sonder ondersteuning suksesvol hanteer sal kan word nie. Deurdringende reëns sal nodig wees om die risiko van veral saaiboere te verminder. Die voerbehoeftes vir vee neem ook vinnig toe.

Agri SA wil die gerusstelling gee dat alle rolspelers in die openbare en privaatsektor wat ‘n belang by die droogte se impak het, by die evaluering daarvan betrek word asook met die bespreking van moontlike ondersteuning waardeur die nadelige gevolge daarvan versag en ontwrigting voorkom kan word. Agri SA sal gereeld hieroor toeligting gee.”

Uitgereik deur Agri SA, Direktoraat: Korporatiewe Skakeling

Share This