+ 27 53 832 9595
Cyril Ramaphosa

Cyril Ramaphosa

Die Adjunk President, Cyril Ramaphosa het ‘n aankondiging gemaak oor die lang verwagte nasionale minimum loon. Dit volg na twee jaar van onderhandelinge wat op verskeie vlakke plaasgevind het, het Ramaphosa gesê. “Dit bring sekerheid vir die landbou oor die vergoedingsvlakke wat in die volgende jaar betaalbaar sal wees,” het Neil Hamman, voorsitter van Agri SA se Beleidskomitee oor Arbeid, gesê.

Die aankondiging oor ‘n nasionale minimum loon wat op 1 Mei 2018 in werking sal tree, is gebaseer op ‘n uurlikse tarief van R20. Die landbousektor sal vir eers 90% van genoemde loon moet betaal. Dit kom daarop neer dat landbou R18 per uur sal betaal. Die 2018 implementeringsdatum is nou ‘n jaar vroeër as wat aanvanklik aangekondig is.

Die landbou sal reeds vanaf Maart vanjaar R15.39 per uur betaal. Dit is na aanleiding van ‘n verhoging wat deur die Minister van Arbeid aan die minimum loon vir landbou aangebring is, wat die minimum loonvlakke vir landbou reeds met 8% verhoog het. Dit bring landbou alreeds nader aan die loon wat vandag aangekondig is, sê Hamman.

“Agri SA ag die arbeidsmag in die landbousektor van onskatbare waarde. Die sektor word tans nog in baie dele van die land geaffekteer deur die droogte en verskeie boere moet nog herstel van die impak hiervan. Die sektor herstel ook nog van die groot verhoging in vergoedingsvlakke wat in 2013 ingestel is” sê Hamman.

“Boere wat steeds nie in ‘n posisie gaan wees om die verhoging te bekostig nie, kan nog aansoek doen vir artikel 50 variasie” sê hy. Daar sal geleentheid wees om voor die inwerkingtreding van die nasionale minimumloon in 2018 aansoek te doen vir die variasie. Variasie kan slegs toegestaan word vir n jaar tydperk. Dit kan help met tydelike verligting.

Sien hiernaas verdere toeligting insake die loonstrukture van toepassing op landbou vanaf 2016 tot 2020.

Minimumloon periode

Maandeliks

Weekliks

Daagliks

Uurliks

1 Maart 2016 tot
28 Februarie 2017
R2778.83 R641.32 R128.26
(van toepassing op ‘n werker wat 9uur per dag werk)
R14.25
1 Maart 2017 tot
28 Februarie 2018
R3001,13 R692,62 R138,52
(van toepassing op ‘n werker wat 9uur per dag werk)
R15.39
1 Mei 2018 tot
30 April 2019
R18.00
1 Mei 2019 tot
30 April 2020
R20.00
Share This