+ 27 53 832 9595

eagribanner

e-Agri is the electronic newsletter of Agri SA. For comments and inquiries contact Thea or call 012-643 3400.

June 2014 (2)

 1

Grondhervorming

Strategiese sessie oor grondhervorming

Agri SA het op 9 Junie 2014 ‘n strategiese werkswinkel oor grondhervorming gehou.  In die lig van die talle verwikkelinge op die terrein van grondhervorming en kommer oor sekere nuwe beleid, die implikasies van konsep-wetgewing en die uitspraak van die Konstitusionele Hof in die Agri SA saak oor ou orde minerale regte, het Agri SA se Bestuur dit goed geag om ‘n een dag werkswinkel te reël om sekere brandpunte op die terrein van grondhervorming te bespreek.
Lees meer

 1

Grondhervorming

Die Beleid op die Besit van Landbougrond: nuutste oor voorgestelde beperkings op grondbesit

Die Groenskrif op Grondbeleid wat gedurende September 2011 gepubliseer is, het ‘n vier-ledige grondbesitstelsel in die vooruitsig gestel, naamlik staatsgrond, kommunale grond, privaatgrond van beperkte omvang en grond besit deur buitelanders wat gereguleer sal word.  Een van die wyses waarop die Groenskrif beoog om die omvang van privaatgrondbesit te beperk, is deur sogenaamde grondplafonne.
Lees meer

 1

Land reform

Draft Policy on Strengthening of Relative Rights – Where do we stand at the moment?

Minister Nkwinti made this draft policy public on 2 August 2012.  Subsequently it was referred back to the particular Green Paper working group dealing with tenure security on commercial farms.  This working group has had a number of meetings where the draft policy was hotly debated.  Annelize Crosby is Agri SA’s formal representative on the working group.
Read more

 1

Grondhervorming

Jongste oor wysiging van Verblyfregwet

Die Wysigingswetsontwerp op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg dien tans nog voor die Nasionale Ekonomiese-, Ontwikkelings- en Arbeidsadviesraad (NEOAR oftewel NEDLAC).  Die verteenwoordigers van Arbeid binne NEDLAC, gesteun deur die verteenwoordigers van Gemeenskappe, het ook wysigings voorgestel wat addisionele prosedurele vereistes vir uitsettings daar sal stel.
Lees meer

1

Land reform

National Consultative workshop on exceptions to the 1913 restitution cut-off date

On the 14th and 15th of May 2014, Agri SA, represented by Sandy la Marque, Annelize Crosby and Theo Boshoff attended a national consultative workshop called by Minister Nkwinti to discuss the possibility of creating limited exceptions to the 1913-cut off date for restitution for those communities whose ancestors were dispossessed prior to 19 June 1913. The Minister noted that the process would be three fold, in that provision must be made to for the descendants of the Khoi and San people who were largely dispossessed prior to 1913. Read more

eagribanner

e-Agri is the electronic newsletter of Agri SA. For comments and inquiries contact Thea or call 012-643 3400.

Junie 2014 (2)

 1

Grondhervorming

Strategiese sessie oor grondhervorming

Agri SA het op 9 Junie 2014 ‘n strategiese werkswinkel oor grondhervorming gehou.  In die lig van die talle verwikkelinge op die terrein van grondhervorming en kommer oor sekere nuwe beleid, die implikasies van konsep-wetgewing en die uitspraak van die Konstitusionele Hof in die Agri SA saak oor ou orde minerale regte, het Agri SA se Bestuur dit goed geag om ‘n een dag werkswinkel te reël om sekere brandpunte op die terrein van grondhervorming te bespreek.
Lees meer

 1

Grondhervorming

Die Beleid op die Besit van Landbougrond: nuutste oor voorgestelde beperkings op grondbesit

Die Groenskrif op Grondbeleid wat gedurende September 2011 gepubliseer is, het ‘n vier-ledige grondbesitstelsel in die vooruitsig gestel, naamlik staatsgrond, kommunale grond, privaatgrond van beperkte omvang en grond besit deur buitelanders wat gereguleer sal word.  Een van die wyses waarop die Groenskrif beoog om die omvang van privaatgrondbesit te beperk, is deur sogenaamde grondplafonne.
Lees meer

 1

Land reform

Draft Policy on Strengthening of Relative Rights – Where do we stand at the moment?

Minister Nkwinti made this draft policy public on 2 August 2012.  Subsequently it was referred back to the particular Green Paper working group dealing with tenure security on commercial farms.  This working group has had a number of meetings where the draft policy was hotly debated.  Annelize Crosby is Agri SA’s formal representative on the working group.
Read more

 1

Grondhervorming

Jongste oor wysiging van Verblyfregwet

Die Wysigingswetsontwerp op die Uitbreiding van Sekerheid van Verblyfreg dien tans nog voor die Nasionale Ekonomiese-, Ontwikkelings- en Arbeidsadviesraad (NEOAR oftewel NEDLAC).  Die verteenwoordigers van Arbeid binne NEDLAC, gesteun deur die verteenwoordigers van Gemeenskappe, het ook wysigings voorgestel wat addisionele prosedurele vereistes vir uitsettings daar sal stel.
Lees meer

1

Land reform

National Consultative workshop on exceptions to the 1913 restitution cut-off date

On the 14th and 15th of May 2014, Agri SA, represented by Sandy la Marque, Annelize Crosby and Theo Boshoff attended a national consultative workshop called by Minister Nkwinti to discuss the possibility of creating limited exceptions to the 1913-cut off date for restitution for those communities whose ancestors were dispossessed prior to 19 June 1913. The Minister noted that the process would be three fold, in that provision must be made to for the descendants of the Khoi and San people who were largely dispossessed prior to 1913. Read more

Share This