+ 27 53 832 9595

Die Nasionale Rampbestuursentrum het op 13 Februarie 2018 die voortslepende droogte in die Wes-, Oos- en Noord-Kaap as ‘n nasionale ramp verklaar. Dit beteken dat ingevolge die Nasionale Wet op Rampbestuur van 2002, die uitvoerende gesag (d.w.s. die Kabinet) met die nasionale ramp moet handel ingevolge bestaande wetgewing en gebeurlikheidsreëlings.

Die verklaring van ‘n nasionale ramp behels dat die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Des van Rooyen, in beraadslaging met ander kabinetministers, regulasies mag uitvaardig en instruksies mag uitreik in verband met, onder andere, die volgende:

  • Die beskikbaarstelling van enige hulpbronne van die nasionale regering;
  • Stappe om die gevolge van die ramp te versag, beperk en te minimaliseer;
  • Stappe wat nodig mag wees om te verhoed dat die ramp verder eskaleer; en
  • Fasilitering van reaksie asook post-ramp herstel and rehabilitasie.

Agri Noord Kaap

Share This