+ 27 53 832 9595
December / Desember2014

e-Agri is the electronic newsletter of Agri SA. For comments and inquiries contact Thea or call 012-643 3400.

Veiligheid

 

Finansies

Afskrywing van veiligheidstoerusting vir belasting doeleindes

Die afskrywing van veiligheidstoerusting deur boere oor ‘n termyn van 5 jaar, in terme van artikel 11 (e) van die Inkomstebelastingwet, is toelaatbaar. Dit volg nadat Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee die moontlikheid bespreek het en nadat Agri SA die beginsel van die aftrekbaarheid daarvan as ‘n koste vir boerdery doeleindes met SARS uitgeklaar het Kort hierna het SARS bevestig dat sodanige toerusting in terme van die vermelde artikel afskryfbaar is. Lees meer

Grondhervorming

 

Grondhervorming

Gebeure rondom grondhervorming sedert Agri SA kongres

Minister Nkwinti se positiewe reaksie op die raamwerk vir grondhervorming en landelike ontwikkeling, wat deur Agri SA se Tegniese Taakspan ontwikkel is, het wye media-dekking geniet.  Agri SA se kongres het ook die stempel van goedkeuring op die raamwerk geplaas.  Minister Nkwinti het tydens die kongres aangekondig dat hy wil hê dat Agri SA se Tegniese Taakspan nou moet saamwerk met ‘n interdepartementele taakspan wat onder sy leiding hoofstuk 6 van die Nasionale Ontwikkelingsplan moet uitrol. Lees meer

Zimbabween

 

Labour

The new Zimbabwean special permit

On 12 August 2014, the Minister of Home Affairs, Mr Malusi Gigaba, announced the new Zimbabwean Special Permit (ZSP).  This dispensation relates to the 2010 Dispensation of Zimbabweans Project (DZP) which was conducted in 2010.
Read more

Dieselterugbetalingstelsel

 

Inputs

Dieselterugbetalingstelsel – Wysiging aan Skedule 6

Na aanleiding van die probleme wat in die verlede ondervind is met betrekking tot die dieselterugbetaling-stelsel, veral as gevolg van ‘n gebrek aan voldoende rekordhouding deur produsente, het SARS in Oktober 2013 ‘n voorgestelde wysiging aan Skedule 6 van die Doeane en Aksynswet gepubliseer wat ‘n baie volledige definisie van ‘n logboek bevat. Alhoewel SARS in die verlede al ‘n konsep logboek gepubliseer het, het Agri SA en van sy affiliasies kommentaar daarop ingedien.
Lees meer

Ramphulp

 

Ramphulp

Ramphulp

Tydens die jongste vergadering van die Kommersiële Beleidskomitee van Agri SA op 19 November 2014, is die moontlikheid van ‘n werkswinkel oor ramphulp as ’n beskrywingspunt, bespreek, na aanleiding van ‘n voorstel van Agri Noordwes om so ’n werkswinkel te hou. Die begrip “smart disaster aid” wat reeds tydens die vorige vergadering van die komitee te berde gebring is, en waarvoor daar nie enige literatuur bestaan nie, is deur die President van Agri SA geopper. Lees meer

Joernalistiek

 

Kommunikasie

Joernalistieke werk bekroon

Met haar inskrywing, Small scale, Ostrich farming success in Eastern Cape, wat in Farmer’s Weekly gepubliseer is, is Denene Erasmus aangewys as die wenner van die Landbouskrywers SA se joernalistieke kompetisie vir 2014. Sy het daarin geslaag om die bydrae van ‘n kommersiële boer, Martin Fick, in die ontwikkeling van kleinskaalse volstruisboere uit te beeld en sodoende die beeld van kommersiële landbou te bevorder.
Lees meer

Beleidskomitee

 

Besigheid

Kommersiële Beleidskomitee

Agri SA se Kommersiële Beleidskomitee se werksaamhede hou verband met die wyses waarop die koste van landbouproduksie en -bemarking verminder kan word, markgeleenthede wat ontsluit kan word en algemene inisiatiewe oor hoe om ‘n meer mededingende en winsgewende omgewing vir die landbou te skep. Uit die aard van die werksaamhede is daar baie kwessies wat deurlopend hanteer word, maar tydens die laaste vergadering van die komitee in November het die volgende sake spesifieke aandag geniet. Lees meer

Damme

 

Natuurlike hulpbronne

Stand van damme

September en Oktober bly oorwegend droë maande vir die sentrale en noord-oostelike binneland. Onder-normale reënval het oor die oostelike en noord-oostelike dele van die land voorgekom en die voorspellings het gedui op volgehoue “matige droë” toestande veral oor die sentrale en oostelike provinsies. Ten spyte hiervan het daar tog goeie neerslae gedurende November 2014 in die oostelike en westelike dele van die Vrystaat, Noordwes, Mpumalanga en Gauteng geval.
Lees meer

Climate

 

Natural resources

Climate Smart Agriculture

Agri SA made a presentation at the workshop of the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) on Climate Smart Agriculture (CSA) held on 25 and 26 November 2014.  A brief outline of the presentation and concept note for CSA are enclosed for perusal. Click here to read Nic Opperman of Agri SA’s presentation.
Click here to read DAFF’s draft concept.

COP 20

 

Natural resources

COP 20

The position paper of the French Civil Society Organizations on “agriculture and climate change” with a view to the UNFCCC COP 20 negotiations on Climate Change in Lima, Peru.
Discussion points include:
1. In favour of open and transparent negotiations
2. Promote agricultural models that meet the challenges of food security and climate change
3. Make adaptation by family farming a funding priorityClick here to read the paper.
Click here for the report.

Tegnologie

 

International

Jongste tegnologie by SIMA 2015

Die Internasionale Landboubesigheidsskou (SIMA) met innovasie as fokuspunt sal vanaf 22 – 26 Februarie 2015 in Parys, Frankryk plaasvind. Die skou wat oor vyf dae strek is ‘n toonaangewende internasionale geleentheid vir landbouers. Innovasie in die landbou sal in elke moontlike vorm by die skou te siene wees. Tegnologiese vooruitgang deur vervaardigers lewer ‘n kenmerkende bydrae tot die ontwikkeling van doeltreffende, volhoubare landbou om die landbouwêreld toe te laat om sy primêre doel, te vervul. Lees meer

Vultures

 

Concervation

Vultures facing a food crisis

Vultures all over the world are facing a crisis with food supply. South Africa is no exception with increasing signs that vultures are experiencing a food shortage. Most recently, Kate Webster of the Cape Vulture in Crisis Project in the Eastern Cape was asked for assistance to prevent vultures from attacking sheep in the Dordrecht area. The livestock farmer expressed concern about a large flock of Cape Griffon Vultures that attacked his sheep and wanted advice on how to prevent this from happening.
Read more

Farmletters  

International

F@rmletters Iss ue n°33, November 2014

This e-Magazine of the WFO focuses on:  Farmers’ contribution to nutrition for global health

Read more about:
• Optimising farmer’s contribution through better health and nutrition
• Family farmers play an active role in global nutrition
• Strengthening family farmers:  Strategy in providing nutritional quality for rural and urban society
• The contribution made by farmers for healthy eating
• Regional products: progressively Favoured
• Contributions of Farmers and Agricultural Cooperatives in Japan on Nutrition and Health
• Celebrating women
Read more

RSG Landbou  

Communication

RSG Landbou

Agri SA is verantwoordelik vir die Maandag-inset op die RSG Landbouprogram  Hieronder is ‘n link waar daar na onderhoude wat gevoer is geluister kan word.  Die onderhoud(e) word in ‘n MP3-formaat aangebied.
• RSG Landbou 24 November 2014:  Willem van Jaarsveld –Arbeidswerkswinkel terugvoer
• RSG Landbou 17 November 2014: Johannes Moller – Agri SA Persepsie opname 
• RSG Landbou 11 November 2014:  Trevor Abrahams – 2014 New Harvest wenner
• RSG Landbou 11 November 2014:  Warren Bam – 2013 New Harvest wenner
• RSG Landbou 10 November 2014:  Attie Scholtz – 2013 Jongboer wenner se jaar as kampioen
• Landbou 10 November 2014:  Leon Borcherds – Agri Limpopo Kongres.

 

 

Share This