+ 27 53 832 9595
Boerderygemeenskappe ondersteun met hulle veiligheid – 23/04/2015
Die Agri Securitas Trustfonds gee finansiële steun aan landelike beveiligingsprojekte wat op ‘n pro-aktiewe basis plaasmisdaad sal bekamp. “Die beveiliging van landbouers, plaaswerkers en hulle gesinne is die belangrikste doelwit van die Trustfonds en met die hulp wat verleen word, word gepoog om hulle kwesbaarheid teen misdaad te help verminder.
Oos-Kaapse landbou is in ‘n wenposisie – 24/04/2015
Veral wat voedselsekerheid betref, beskik die Oos-Kaap oor groot skopkrag. 
Sezeni Zokwana, minister van landbou, bosbou en vissery, het verlede week genoem dat myne in Mpumalanga groot skade aan landbougrond aanrig, en dit plaas gedwonge ’n gedeeltelike verskuiwing van graanproduksie in die Oos-Kaap se hande.
Agoa noose tightens around SA – 24/04/2015
The screws are being turned tighter by the US on South Africa to ease poultry import regulations.
Bloutong-entstof reg: OBP se pyne verby? 24/04/2015
Twee miljoen dosisse bloutong-entstof is pas versprei en Bayer hoop die knelpunte by die OBP is iets van die verlede.
May diesel price drop to provide relief to farmers 21/04/2015

South Africa’s farmers affected by the R1,24/l increase in the wholesale price of diesel in April will get some relief in May when the price drops again.

NAMPO 2015 a true agricultural showcase 23/04/2015
From 12 to 15 May 2015 agricultural producers and the public once more have the opportunity to experience first-hand what modern agriculture looks like and to see what is new on the market. The products of 650 exhibitors on the same site can then be compared properly during Grain SA’s NAMPO Harvest Day outside Bothaville in the Free State.
Share This