+ 27 53 832 9595

eagribanner

e-Agri is the electronic newsletter of Agri SA.

For comments and inquiries contact Thea or call 012-643 3400.

Grondhervorming

Jongste grondvoorstelle wek kommer

Onlangse voorstelle van minister Nkwinti oor beperkings op plaasgroottes en die toekenning van wesenlike grondregte aan plaaswerkers, huurarbeiders en plaasbewoners kom as ‘n teleurstelling en ‘n bron van kommer nadat daar die afgelope twee jaar oor hierdie aangeleenthede met die regering gesprek gevoer was. Die Groenskrif oor Grondhervorming is die afgelope twee jaar aan ‘n openbare debat onderwerp.  Dié konsep-beleidsdokument het verskeie strukture en maatreëls in die vooruitsig gestel. Lees meer

Standpunt

Landbou-politieke klimaat — soos ek dit sien

Kommer oor trae ekonomiese groei in samehang met hoë vlakke van werkloosheid en ondervoeding wat ‘n groot gedeelte van die bevolking ondervind, het by hernuwing fokus geplaas op die bydraes wat die sakesektor en die landbou in dié verband kan lewer.  Die relevansie van die 2014-verkiesing,  moet ook hiermee in ag geneem word.  Dit bly ‘n uitdaging om oplossings vir voortslepende ekonomiese sowel as sosiaal-maatskaplike probleme te vind.  Dit het in die jongste tyd gelei tot verskeie interaksies met die regering.  Uit ‘n landbou perspektief word elemente van regeringsoptrede verwelkom maar daar is ook aspekte wat ernstige kommer skep.  In ‘n standpunt-artikel (in beide Afrikaans en Engels) gee Hans van der Merwe sy siening oor die heersende landbou- politieke klimaat. Lees meer
Click here for an English version of the article.

Security

Green Paper on Policing

Agri SA commented on the Green Paper on Policing which is aimed at contributing towards a policy framework that will enhance the capability and performance of the South African Police Service in rural farming areas with the added advantage of strengthening the relationship between these two organisations. The Green Paper touched amongst others on issues regarding effective policing, crime prevention, visible policing and rural safety
Read more

Veligheid

Landelike veiligheid op hoë vlak bespreek

Agri SA het verlede week ‘n gesprek met die Minister van Polisie (foto) gevoer rakende aspekte wat verband hou met landelike veiligheid. Die veiligheid van die landelike boerderygemeenskap is ‘n belangrike aspek waarmee Agri SA op ‘n deurlopende basis handel en het daarom ‘n konstruktiewe werksverhouding met die polisie. Die Minister het sy frustrasie en uitdagings met Agri SA gedeel rakende korrupsie binne die polisie asook die polisielede wat die beeld van die polisie skaad.
Lees meer

Agri Securitas

Landboubesighede betrokke by Projek Suiderkruis

Verskeie landboubesighede gaan meedoen aan Projek Suiderkruis, ‘n fonds-insamelingsinisiatief waardeur fondse vir die Agri Securitas Trustfonds ingesamel sal word. Die onderstaande landboubesighede het reeds leweringsnommers toegeken, waardeur boere graan teen ‘n spesifieke leweringsnommer kan skenk.
Lees meer

Ramphulp

Droogte toestande

Agri SA as lid van die Nasionale Rampbestuur Advies Forum sal op 15 Augustus 2013 ‘n vergadering van die forum bywoon. Die vergadering wat vir die hele dag geskeduleer is, sal handel oor ‘n voorlegging van die SA Weerdienste oor verwagte weerstoestande oor die volgende ses maande, wat so gou doenlik aan boere bekend gestel sal word. Die Nasionale Rampbestuursentrum sal die vergadering toelig aangaande die heersende ramptoestande met spesifieke verwysing na die droogte toestande in die provinsies van Noordwes, Noord-Kaap en Vrystaat. Lees meer

Gesondheid

Suid-Afrikaanse Nasionale Gesondheid- en Voedingsopname (SANHANES-1)

Suid-Afrika het ‘n groot las van probleme, wat aangevuur word deur ‘n verskeidenheid van risikofaktore en siektes wat sterftes verhoog. Hierdie en ander inligting word getoon in die resultate van die eerste Suid-Afrikaanse Nasionale Gesondheid- en Voedingsopname (SANHANES-1) wat deur die Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) aan die begin van Augustus 2013 vrygestel is.
Lees meer

Developing farmers

Developing farmer workshop: Government, financiers and insurers

Agri SA attended a workshop on developing farmers hosted by the South African Insurance Association (SAIA) with the major commercial banks, Land Bank, insurance companies and Munich Re as reinsurer as well as the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. The topic of the workshop and what immediately stood out was the clear need for insurance and finance in the small holder farming sector.  Read more

Recognition

Female Entrepreneur Award 2013

The Department of Agriculture Forestry and Fisheries held the adjudication of the Female Entrepreneur Award 2013 from 30 July to 1 August 2013. Livhu Ngwekhulu represented AgriSA in the adjudication team.  This is a competition to reward hard working female farmers, and also serve as a token of encouragement for other females to get involved in the farming business. The competition pitted all winners from the nine South African provinces on different categories like best female worker, best subsistence farmer, best smallholder, best commercial farmer etc. The winner will be announced at a function on 23 Augustus 2012 in Gauteng.

Media

Agri SA mediaverklarings / AGRI SA MEDIA RELEASES

Agri SA het die volgende mediaverklaring uitgereik.  Die volledige verklaring kan op Agri SA se webblad gelees word. Kliek hier

Agri SA issued the following media statement.  The full statement could be read on Agri SA’s webpage. Click here

13 August/Augustus 2013 Toestand van riviere kommerwekkend / State of rivers a concern

RSG Landbou
Agri SA is verantwoordelik vir die Maandag-inset op die RSG Landbouprogram.  Hieronder is ‘n link waar daar na onderhoude wat gevoer is geluister kan word.  Die onderhoud(e) word in ‘n MP3-formaat aangebied.

:: View online version | Forward this newsletter | Unsubscribe | Update your profile ::

eagribanner

e-Agri is die elektroniese nuusbrief van Agri SA. Vir kommentaar of navrae kontak  Thea of skakel 012-643 3400.

Grondhervorming

Jongste grondvoorstelle wek kommer

Onlangse voorstelle van minister Nkwinti oor beperkings op plaasgroottes en die toekenning van wesenlike grondregte aan plaaswerkers, huurarbeiders en plaasbewoners kom as ‘n teleurstelling en ‘n bron van kommer nadat daar die afgelope twee jaar oor hierdie aangeleenthede met die regering gesprek gevoer was. Die Groenskrif oor Grondhervorming is die afgelope twee jaar aan ‘n openbare debat onderwerp.  Dié konsep-beleidsdokument het verskeie strukture en maatreëls in die vooruitsig gestel. Lees meer

Standpunt

Landbou-politieke klimaat — soos ek dit sien

Kommer oor trae ekonomiese groei in samehang met hoë vlakke van werkloosheid en ondervoeding wat ‘n groot gedeelte van die bevolking ondervind, het by hernuwing fokus geplaas op die bydraes wat die sakesektor en die landbou in dié verband kan lewer.  Die relevansie van die 2014-verkiesing,  moet ook hiermee in ag geneem word.  Dit bly ‘n uitdaging om oplossings vir voortslepende ekonomiese sowel as sosiaal-maatskaplike probleme te vind.  Dit het in die jongste tyd gelei tot verskeie interaksies met die regering.  Uit ‘n landbou perspektief word elemente van regeringsoptrede verwelkom maar daar is ook aspekte wat ernstige kommer skep.  In ‘n standpunt-artikel (in beide Afrikaans en Engels) gee Hans van der Merwe sy siening oor die heersende landbou- politieke klimaat. Lees meer
Click here for an English version of the article.

Security

Green Paper on Policing

Agri SA commented on the Green Paper on Policing which is aimed at contributing towards a policy framework that will enhance the capability and performance of the South African Police Service in rural farming areas with the added advantage of strengthening the relationship between these two organisations. The Green Paper touched amongst others on issues regarding effective policing, crime prevention, visible policing and rural safety
Read more

Veligheid

Landelike veiligheid op hoë vlak bespreek

Agri SA het verlede week ‘n gesprek met die Minister van Polisie (foto) gevoer rakende aspekte wat verband hou met landelike veiligheid. Die veiligheid van die landelike boerderygemeenskap is ‘n belangrike aspek waarmee Agri SA op ‘n deurlopende basis handel en het daarom ‘n konstruktiewe werksverhouding met die polisie. Die Minister het sy frustrasie en uitdagings met Agri SA gedeel rakende korrupsie binne die polisie asook die polisielede wat die beeld van die polisie skaad.
Lees meer

Agri Securitas

Landboubesighede betrokke by Projek Suiderkruis

Verskeie landboubesighede gaan meedoen aan Projek Suiderkruis, ‘n fonds-insamelingsinisiatief waardeur fondse vir die Agri Securitas Trustfonds ingesamel sal word. Die onderstaande landboubesighede het reeds leweringsnommers toegeken, waardeur boere graan teen ‘n spesifieke leweringsnommer kan skenk.
Lees meer

Ramphulp

Droogte toestande

Agri SA as lid van die Nasionale Rampbestuur Advies Forum sal op 15 Augustus 2013 ‘n vergadering van die forum bywoon. Die vergadering wat vir die hele dag geskeduleer is, sal handel oor ‘n voorlegging van die SA Weerdienste oor verwagte weerstoestande oor die volgende ses maande, wat so gou doenlik aan boere bekend gestel sal word. Die Nasionale Rampbestuursentrum sal die vergadering toelig aangaande die heersende ramptoestande met spesifieke verwysing na die droogte toestande in die provinsies van Noordwes, Noord-Kaap en Vrystaat. Lees meer

Gesondheid

Suid-Afrikaanse Nasionale Gesondheid- en Voedingsopname (SANHANES-1)

Suid-Afrika het ‘n groot las van probleme, wat aangevuur word deur ‘n verskeidenheid van risikofaktore en siektes wat sterftes verhoog. Hierdie en ander inligting word getoon in die resultate van die eerste Suid-Afrikaanse Nasionale Gesondheid- en Voedingsopname (SANHANES-1) wat deur die Raad op Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) aan die begin van Augustus 2013 vrygestel is.
Lees meer

Developing farmers

Developing farmer workshop: Government, financiers and insurers

Agri SA attended a workshop on developing farmers hosted by the South African Insurance Association (SAIA) with the major commercial banks, Land Bank, insurance companies and Munich Re as reinsurer as well as the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. The topic of the workshop and what immediately stood out was the clear need for insurance and finance in the small holder farming sector.  Read more

Recognition

Female Entrepreneur Award 2013

The Department of Agriculture Forestry and Fisheries held the adjudication of the Female Entrepreneur Award 2013 from 30 July to 1 August 2013. Livhu Ngwekhulu represented AgriSA in the adjudication team.  This is a competition to reward hard working female farmers, and also serve as a token of encouragement for other females to get involved in the farming business. The competition pitted all winners from the nine South African provinces on different categories like best female worker, best subsistence farmer, best smallholder, best commercial farmer etc. The winner will be announced at a function on 23 Augustus 2012 in Gauteng.

Media

Agri SA mediaverklarings / AGRI SA MEDIA RELEASES

Agri SA het die volgende mediaverklaring uitgereik.  Die volledige verklaring kan op Agri SA se webblad gelees word. Kliek hier

Agri SA issued the following media statement.  The full statement could be read on Agri SA’s webpage. Click here

13 August/Augustus 2013 Toestand van riviere kommerwekkend / State of rivers a concern

RSG Landbou
Agri SA is verantwoordelik vir die Maandag-inset op die RSG Landbouprogram.  Hieronder is ‘n link waar daar na onderhoude wat gevoer is geluister kan word.  Die onderhoud(e) word in ‘n MP3-formaat aangebied.

:: View online version | Forward this newsletter | Unsubscribe | Update your profile ::

Share This