+ 27 53 832 9595

Agri NK bevorder namens sy lede die ontwikkeling, winsgewendheid, stabiliteit en volhoubaarheid van kommersiële landbou in die Noord-Kaap deur sy betrokkenheid en insette op provinsiale en nasionale beleidsvlak.

Share This