+ 27 53 832 9595

[:en]The 562 tractors sold during September, is 4% less than the 588 sold in September of 2014. For the year thus far, sales are down by more or less 8% in the same time span for the previous year. The 19 combines sold, is 19% more than the 16 sold in September 2014. For the year thus far, combine sales are 37% less in the same time frame of the previous year.

The danger of significant price increases for agricultural equipment is the probable incentive of the market over the short term. Farmers that are able to buy, will make use of the current decreased prices of available equipment to prepare for the forthcoming summer season.

Read the complete article here.[:za]Die 562 trekkers wat in September verkoop is, is net 4% minder as die 588 van verlede September. Vir die jaar tot dusver is verkope ongeveer 8% laer as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die 19 stropers wat verkoop is, is byna 19% meer as die 16 in verlede September. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope ongeveer 37% laer as in die ooreenstemmende tydperk verlede jaar.

Die gevaar van dreigende groot prysverhogings vir landboutoerusting is die waarskynlike dryfveer in die mark oor die kort termyn. Boere wat in ’n posisie is om te koop, sal teen die heersende laer pryse van die beskikbare voorraad koop om voor te berei vir die komende somerseisoen.

Lees volledige artikel hier.[:]

Share This