+ 27 53 832 9595

Rooivleis, spesifiek beesvleis, gaan in die toekoms op die JSE verhandel soos ander kommoditeite. Die Rooivleis Produsente Organisasie (RPO) verskaf boere met inligting oor die verhandeling, asook handelswenke oor wat die boer in gedagte moet hou.

Verhandelingsopsies sluit in beeskontrakte van 1000kg A-graad met ‘n afgeleide speenkalfprys. Die gemiddelde karkasprys sal deur die Abattoirvereniging deurgegee word en die speenkalfprys sal uit Vryburg kom of van die A-graad prys afgelei word. Boere sal hulself kan verskans met toekomstige vleispryse, maar die mark moet likiwiditeit so hoog as moontlik hou deur genoeg deelnemers in die markplek te hê.

Boere moet in gedagte hou dat die markplek self die kommoditeit se markprys bepaal, en nie Safex nie. Dit is ook nie noodsaaklik om in die verhandeling van toekomskontrakte deel te neem nie. Dit is slegs ‘n bykomende hulpmiddel om boere te verskans teen toekomstige wisselende pryse en ‘n verwysingsprys vir vleisprodukte in Suid-Afrika te kry.

read more

Share This