+ 27 53 832 9595

Agri Noord-Kaap - Henk van Wyk‘n Nasie Red Homself! – Henk van Wyk

Die landbou is die Suid-Afrikaanse ekonomie se beste vriend ten opsigte van ekonomiese groei en sosiaal-maatskaplike opheffing, werkskepping en voedselsekerheid.

Die landbousektor asook die totale Suid-Afrikaanse ekonomie is onder geweldige druk. Oor die afgelope ses tot agt maande was daar rekord onttrekkings van buitelandse kapitaal uit ons ekonomie. Onsekerheid op beleidsvlak en politieke opportunisme maak die wêreld moeilik vir die vervaardiging- en landbousektore van ons land. In die onlangse verlede was dit die landbousektor se bydrae tot die BBP wat Suid-Afrika gehelp het om ʼn tegniese resessie te verhoed, vandaar die tema: “‘n Nasie, of anders gestel, ‘n sektor red homself”. ‘n Besluit deur die 1939 Volkskongres het ‘n ommekeer bewerkstellig wat die depressie van die 1930’s beëindig het.

Kom ons sit skouer aan die wiel ten spyte van onsekerhede; kom ons groei die ekonomie en brei ons eie besighede uit sodat daar ook ʼn toekoms vir ons nageslag in hierdie pragtige land sal wees. Uitdagings bied geleenthede – kom ons sit koppe bymekaar en gryp ook hierdie uitdaging aan om ekonomiese groei binne ons sektor aan te help.

Met hierdie paar woorde nooi ek graag alle afgevaardigdes en hul metgeselle uit na Agri Noord- Kaap se 39ste Jaarkongres. Kom help om hiervan ‘n sukses te maak. Geniet die kongres en lewer gerus u bydrae.

Daar sal weer ‘n damesprogram aangebied word tydens die kongres. Dames, kom en geniet uself en die sosiale samesyn met vriende en kennisse.

Optimisme
“Moenie die lewe sien as ʼn reeks probleme om op te los nie, maar as ʼn geskenk om oop te maak.” – Charles Vincent


 

Skriflesing – Ds Johan Botes NG Kerk Griekwastad

Johan was vir 28 jaar predikant van die oudste gemeente van die NG Kerk in ons land, naamlik die Groote Kerk in Adderleystraat, Kaapstad. Met ‘n bediening in die hart van die stad neffens die parlement, was daar baie uitdagings maar ook opwindende geleenthede in die storm-en-drang-jare van oorgang. Sy eerste en enigste ander gemeente was Porterville in die Wes-Kaap waar hy die hartklop van die landbou kon ervaar.

Johan is gebore in Parow en het daar skoolgegaan. Hy en sy vrou Mariana woon na sy aftrede nou op Prins Albert in die Karoo op ‘n stuk familiegrond, geleë langs die Swartberge.

Johan studeer in die teologie aan die Universiteit van Stellenbosch en behaal ‘n meestersgraad in die teologie oor die “stiefkindboek” van die Ou Testament, die boek Ester en hoe God bo verwagting die goeie selfs uit die kwaad laat ontspring.

Johan was tydens sy dienstermyn omvattend betrokke in die kerklike lewe van die NG Kerk. Hy speel ‘n leidende rol in die omgee-aksie van die kerk en help om ‘n nuwe bedeling vir barmhartigheid tussen die VGK en NGK te bewerkstellig. Hy dien ook onder meer as voorsitter van die Wes-Kaapse Regskommissie van die NG Kerk waardeur hy die kans kry om ‘n bydrae te lewer vir die oplossing van kerklike knelpunte.

Sy grootste liefde? Steeds en aanhoudend die verkondiging van die gekruisigde en opgestane Christus!

Johan is getroud met Mariana van der Merwe. Sy het ‘n meestersgraad aan die US behaal. Hulle het drie kinders. Twee seuns in Kaapstad en ‘n dogter in Denemarke en twee Deense kleinkinders.


Konstituering, Aankondigings, Verwelkoming en Mosies – Henning Myburgh & Nicol Jansen


 

Melanie Verwoerd – Kom ons gesels oor grond

Melanie Verwoerd is ‘n politieke ontleder en media-persoonlikheid van Kaapstad, Suid- Afrika. Sy is hoogs gesog vir haar kennis van politieke verwikkelinge en aktuele sake in Suid- en Suider-Afrika.

Melanie is gebore in ‘n Afrikaner-gesin gedurende die apartheidsera in Suid-Afrika. Op die ouderdom van 20 trou sy met Wilhelm Verwoerd, kleinseun van die voormalige eerste minister, HF Verwoerd, wat algemeen beskou word as die argitek van apartheid. In 1990, na haar verblyf in Oxford in the Verenigde Koninkryk en na afloop van die ontbanning van die ANC, keer sy en haar destydse man terug na Suid-Afrika.

Kort na hul terugkeer, ontmoet Melanie vir Nelson Mandela wat haar aanmoedig om “haar van en stem ten goede aan te wend”. Sy verbaas baie mense deur aan te sluit by die ANC. Haar politieke betrokkenheid beteken ook dat sy verstoot word word deur haar eie gemeenskap en sy ontvang verskeie doodsdreigemente van verregse Afrikaner- bewegings. Gedurende die eerste demokratiese verkiesing in 1994 word sy verkies as ANC-parlementslid onder Nelson Mandela se presidentskap. Op die ouderdom van
27 word Melanie die jongste vroulike LV in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse parlement. Gedurende haar termyn in die parlement werk sy nou saam met onder andere Nelson Mandela en is een van die skrywers van die Suid-Afrikaanse Grondwet. In 1999 word sy herverkies en in 2001 word sy aangestel as Suid-Afrika se ambassadeur in Ierland.

Gedurende haar termyn as ambassadeur, neem uitvoere van Suid-Afrika na Ierland toe met 60%. FDI vanuit Ierland styg sewevoudig en Ierse toeriste na Suid-Afrika neem toe met 135%. Daar was ook ‘n groot styging in Suid-Afrikaanse wynuitvoere. Na afloop van haar termyn in 2005 word sy aangestel as Uitvoerende Direkteur van UNICEF Ierland, ‘n posisie wat sy vul tot en met 2011.

Tussen 2005 en 2007 bied Melanie ‘n weeklikse radioprogram aan op Spectrum (die nasionale uitsaaier in Ierland). Die program word benoem in die beste kort- onderhoudkategorie vir die PPI-toekennings in Ierland en die beste multi-kulturele programkategorie tydens die MAMA-toekennings. Sy bied ook ‘n reeks oor feminism genaamd What happened to the F-word? vir Rté aan.

Gedurende daardie tyd skryf Melanie ook gereeld rubrieke oor aktuele sake vir Daily Mail in Ierland.

Sedert sy in 2013 teruggekeer het na Suid-Afrika, bied sy advies (plaaslik sowel as internasionaal) aan oor politieke verwikkelinge in Suid-Afrika en Afrika. Sy onderneem gereeld roadshows vir batebestuursmaatskappye en ander finansiële instellings.

Melanie skryf ‘n weeklikse rubriek op www.news24.com en doen ook hoë-profiel radio- onderhoude vir EWN, 702 en Cape Talk.

Sy skryf steeds meningsartikels vir die Irish Times en Sunday Business Post in Ierland en doen gereeld radio-insette vir World Report op Rté Radio One.

Melanie het ook vir Mail and Guardian, City Press en Die Burger in Suid-Afrika geskryf en die John Maytham- en Redi Tlabi-radioprogramme op Cape Talk en 702 aangebied.

Haar memoir, die top-verkoper When We Dance, word in November 2012 in Ierland gepubliseer waar dit tweede op die topverkoper-lys verskyn en die volgende week nommer 1 bereik op dié lys. Daarna bly dit ses weke lank onder die 10 beste verkopers en word ook in Suid-Afrika in Mei 2013 gepubliseer getiteld The Verwoerd who toyi- toyied. Melanie se volgende boek, Our Madiba: Stories and reflections of those who met Nelson Mandela, word in 2014 bekendgestel deur Aartsbiskop Desmond Tutu. Haar jongste boek, 21 at 21: A nation coming of age, word in Junie 2015 gepubliseer en sluit in onderhoude met Suid-Afrikaners wat in 1994 gebore is. Dit word ook in 2017 in Duitsland gepubliseer deur Peter Hammerverlag.

In 2007 ontvang Melanie die Internasionale Vrou van die Jaar-toekenning in Ierland.

In 2018 word sy deur die Financial Mail aangewys as een van twee top politieke
ontleders in Suid-Afrika.


 

Anton Binneman – NRF SARAO Bou aan ‘n verhouding met Agri Noord-Kaap


 
Dan Kriek – Nugtere Oplossings In ‘n Tyd Van Radikale Debatvoering

Gebore: 28 April 1969 in Pretoria

Skoolopleiding: Matrikuleer aan die Hoërskool Menlopark, Pretoria – 1987

Tersiêre Kwalifikasies:
Behaal die volgende grade aan die UOVS:
• B.Sc.Agric. (Veekunde) – 1992 (Met Lof)
• B.Sc.Agric.Hons. (Veekunde) – 1994 (Met Lof)
• M.Sc.Agric. (Veekunde) – 2000

Georganiseerde Landbou:
• Sekretaris van Tweeling Boerevereniging, 1995-1996, 1998-1999, 2001-2002
• Sekretaris van Tweeling Brandbeskermingsvereniging, 2005-2018
• Voorsitter van Tweeling Boerevereniging, 2004-2005
• Vrystaat Landbou Uitvoerende Bestuur, 2005-2017
• Vise-President van Vrystaat Landbou, 2008-2012
• President van Vrystaat Landbou, 2012-2017
• Voorsitter Natuurlike Hulpbronnekomitee van Agri SA, 2011-2014
• Voorsitter Algemene Sakekamer van Agri SA, 2012-2014
• Lid van Agri SA Bestuurskomitee, 2012-2017
• Vise-president Agri SA, 2014-2016
• President van Agri SA, 2017-2018
• Agri SA Raad van Direkteure, 2017-2018

Agri-begisheid VKB, Reitz:
• Raad van Direkteure, 2010-2018
• Lid van Menslike Hulpbronnekomitee, 2012-2018
• Voorsitter van Menslike Hulpbronnekomitee, 2017-2018
• Voorsitter van Sosiale- en Etiekkomitee, 2012-2018
• Lid van Oudit en Risikokomitee, 2017-2018
• Lid van Nominasiekomitee, 2015-2018

Bees Boerdery – Stoet teling:
• Raadslid van South Devon Telersgenootskap van SA, 2001-2018
• Vise-President van South Devon Telersgenootskap van SA, 2004-2018


 
Johannes Möller – Presidentsrede

Johannes is van die Keimoes-omgewing waar hy sedert sy kinderjare ervaring van landbou het. Hy het Landbou-ekonomie aan die Universiteit van Stellenbosch studeer waarna hy aktief tot die boerdery toegetree het.

Hy het as ‘n jongboer by die georganiseerde landbou betrokke geraak waar hy vroeg reeds as ‘n landbouleier in sy omgewing en provinsie na vore getree het.

Hy was Voorsitter en President van Oranjerivier Landbou-unie, President van Agri Noord- Kaap, Voorsitter van die Nasionale Besproeiing- en Watersakekomitee van Agri SA, Adjunk- President van Agri SA en sedert 2008 as President van Agri SA tot Oktober 2017.


Nicol Jansen, Marian van der Westhuizen, Willem Symington, Henning Myburgh

Award for exceptional service to Marian van der Westhuizen

Agri Noord-Kaap wil graag hiermee formeel ons dank en waardering uitspreek vir konstante puik diens aan ons organisasie oor ʼn lang termyn van bykans 33 jaar.

Dis voorwaar ʼn voorreg om personeel van jou kaliber as deel van die Agri Noord-Kaap span te hê. Mag jy jou loopbaan verder met werksbevrediging en aangename omstandighede voort te sit by Agri Noord-Kaap.

Nogmaals baie dankie, al jou vriendelikheid, professionele benadering en werksetiek word opreg waardeer deur Agri Noord-Kaap en sy lede.

Nicol Jansen
President


 
Agri NK Toyota Jonkboer van die Jaar 2018There were two winners in the Agri Northern Cape 2018 Young Farmer of the Year competition this year. Van Zyl Naude, a farmer of the Richmond district, was named Livestock Farmer of the Year and Danie Fourie, a farmer from Douglas along the Orange River, was named Irrigation Farmer of the Year.

Van Zyl Naude is the overall winner and will represent Agri Northern Cape at the 2018 National Young Farmer of the Year competition.

Click here to download the program.