+ 27 53 832 9595
Die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland het in Oktober 2019 ’n ad hoc taakspan gemeenskapsversorging in samewerking met Caritas gemeenskapsfokus NPC (hierna Caritas), as gevolg van die droogte wat groot dele van die Noord-Kaap teister, daargestel. Die projek se naam is “Red ‘n Plaas

Die ad hoc taakspan gemeenskapsversorging fokus veral op twee aspekte:

1. Die emosionele en pastorale versorging van boere en hulle gesinne in die droogtegeteisterde gebied. Hierin speel Caritas met die daarstelling van ’n 24-uur noodnommer en ondersteuning deur hulle beradingsentrum ’n groot rol.

2. Die finansiële ondersteuning van boerderygemeenskappe vir die verlening van humanitêre hulp in die droogtegeteisterde gebied. Vir die doel het die Ned. Geref. Kerk in Noord-Kaapland ’n bankrekening beskikbaar gestel en is ’n Werkswyse Rampdroogte Projek opgestel en goedgekeur.

Klik op die prente onder vir meer inligting oor hoe jy betrokke kan wees asook ‘n donasie te maak!
Red 'n Plaas
Red 'n Plaas
Red 'n Plaas

Vir breedvoerige inligting oor die droogtehulp projek, o.a. rol van vennote, werkswyse rampdroogte projek, bankrekening, verspreiding van fondse, opsomming van hulp verleen, ouditeure, finansiële state en mediablootstelling kan u HIER klik vir die projek se inligtingsblad.

Share This