+ 27 53 832 9595
  • Cape Agri week, 1 – 4 Junie, Kleinplasie Worcester   Jan Greyling   www.capeagriweek.co.za;    021 863 0397
  • Nasionale Beecon, 1 -2 Julie, Surval landgoed, Oudtshoorn    Nico Langenhoven   www.wkbv.co.za;     bolandbye@gmail.com
  • Nasionale Plaaswerkersforum:  werkskepping op plase    Rita Andreas   076 790 1066
  • Noord-Kaap konferensies: Oranjerivier Landbou-unie, 26 Mei;  RPO,  8 – 9 Junie;  ANK, 24 – 25 Aug   Henning Myburg   083 656 5897
  • Smoorgewasse teen  onkruidweerstand in kleingrane    Mike Ferreira (dr)   mikefe@elsenburg.com
Share This