+ 27 53 832 9595
Agri Noord Kaap - Nuwe baadjie vir Maties-landboukursus

Foto: AgriMaties op Twitter

’n Nuwe BscAgric-program, wat grond-, plant-, vee en ekonomie-dimensies kombineer, word vanaf 2017 by Maties aangebied.

“Het jy nie daar vir my ’n weidingskundige wat oor meer as net saad sal kan praat nie, maar darem ook weet van grondkunde, veevoeding en oor wat alles besigheidsin maak?” Dìt is die soort oproepe en versoeke wat dosente gereeld van voornemende werkgewers kry wat op soek is na jong mense wat poste in hul landboubesighede kan vul.

Die Universiteit van Stellenbosch (US) wil dié leemte help vul en vanaf 2017 kan eerstejaars inskryf vir ’n nuwe BScAgric-opsie wat deur die fakulteit agriwetenskappe aangebied word.

Die kursus kombineer nou agronomie met veekunde, landbou-ekonomie en grondkunde binne die oorkoepelende fokusarea van gewasproduksie-van die bestaande plant- en grondwetenskapprogram.

Inskrywings sluit op 30 Junie 2016.

“Die kursus is gerig op die opleiding van primêre produsente, dus voornemende boere en plaasbestuurders, wat vir die tegniese en finansieel-ekonomiese produksiebeplanning van ’n gemengde boerderystelsel sal moet sorg. Dis ook ideaal vir tegniese adviseurs aan die inset- en uitsetkant van landboubedrywighede wat kennis oor verskillende komponente van ‘n boerdery nodig het,” lui ’n mediaverklaring.

“Die nuwe program herinner aan die destydse BScAgric Landbouproduksie met agronomie, diereproduksie en landbou-ekonomie as hoofvakke, wat in die 1970’s en 1980’s baie gewild onder US-studente én hul werkgewers was.

Gegradueerdes kan as landbouwetenskaplikes by “The South African Council for Natural Scientific Professions” (SACNASP) registreer. Hulle sal egter nie as professionele veekundiges kan registreer nie, omdat diereteling modules nie in die nuwe kursus ingesluit is nie.

Aan watter vereistes moet voornemende studente voldoen?

 • ’n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) soos gesertifiseer deur Umalusi met toelating tot baccalaureusgraadstudie (wat vereis dat minstens 50% in elk van vier skoolvakke uit die lys van universietitstoelatingsvakke behaal moet word)
 • ’n NSS gemiddelde van minstens 60% (sonder Lewensoriëntering)
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 50%
 • Wiskunde 60%
 • Fisiese Wetenskappe (Fisika en Chemie) 50%
 • Alle aansoekers moet die verpligte Nasionale Normtoetse (NNT’s) aflê.

Hoe lyk die vakkeuses?
In jou eerste jaar verleen Biologie, Chemie, Ekonomie, Rekenaarvaardigheid, Renterekening, Veekunde en Wiskunde (Bio) aan jou ‘n breë basis sodat jy jou latere studies in grond-, plant- en veekunde en landbou-ekonomie beter kan verstaan.

Jou tweede jaar bestaan uit Biochemie, Biometrie, Diere Anatomie en Fisiologie en inleidende modules tot Grondkunde, Dierevoedingskunde en Landbou-ekonomie.

Jou derdejaarsvakke is:

 • Agronomie (die verbouiing van eenjarige agronomiese gewasse en die bestuur van veld- en aangeplante weidings)
 • Dierefisiologie (die fisiologie van plaasdiere en hoe hul reproduksie werk) Dierevoedingskunde (inleidende inligting oor herkouervoeding en enkelmaagvoeding)
 • Grondkunde (die genese, samestelling, klassifikasie en gebruike van gronde, asook grond- en waterbestuur)
 • Landbou-ekonomie (die bestuur, besluitneming en beplanning wat nodig is in ‘n boerdery)

Jou vierdejaarsvakke is:

 • Agronomie (die fisiologiese en ekologiese beginsels van weiveldbestuur en die produksiefisiologie en -tegnologie wat belangrik is by eenjarige akkerbougewasse) Dierevoedingskunde (meer in-diepte kennis oor herkouervoeding en enkelmaagvoeding) Landbou-ekonomie (jy sal leer oor landbou- en voedselbemarking, en ‘n werkstuk doen wat ’n boerderybegroting met agronomie- en veekundige komponente insluit)
 • Veebestuurskunde (intensiewe bestuurstelsels vir hoender- en varkboerderye, asook ekstensiewe bestuurstelsels vir skaap en bees).

Vir meer navrae, kontak prof. Theo Kleynhans by tek1@sun.ac.za of me. Ghafsa Gamiet van die fakulteit agriwetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch by (021) 808 4833 of ghgamiet@sun.ac.za.

Aansoeke is ook oop om by Elsenburg te studeer. Besoek Elsenburg se webwerf vir meer inligting.

Agri Northern Cape

Share This