+ 27 53 832 9595

Ongeveer 10% van die werkplekke waarop inspeksies gedoen is in Limpopo deur die Departement van Arbeid, was skuldig aan nie-nakoming van arbeidswetgewing. Agri SA het die inligting bekend gemaak nadat hulle vroeër die maand in Pietersburg aan die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie (KVBA) se direkteursforum deelgeneem het.

“Dit is belangrik om te weet dat nie-nakoming ook aangeleenthede soos ‘n gebrek aan rekordhouding insluit en nie net growwe oortredings nie,” sê Jahni de Villiers, hoof van Arbeid en Ontwikkeling by Agri SA.

 Agri Noord Kaap

Share This