RSG Landbou - Podcast

RSG Landbou 5 Julie 2016 Dinsdag 5 Julie 2016

Basterkrag is ‘n belangrike komponent van veeteelt. Dr. Michael Bradfield van Breedplan praat uitgebreid oor die voordele van basterkrag. Daar is ook ‘n bydrae oor die verblyfreg van swart arbeiders wat soms op plase woon en elders werk. En Nick Serfontein van Sernick...

RSG Landbou 4 July 2016

‘n Interessante studie is onlangs gedoen oor ‘n groot deel van die landboumark. Dr. Schalk van Vuuren veruidelik hoe verskeie vennote hand gevat het in die projek. Daar is ook inligting oor ‘n wildveiling wat by Castle Dewild sal plaasvind. En Corné Louw het nuus oor...

RSG Landbou 20 Junie 2016

RSG Landbou 20 Junie 2016

RSG Landbou 20 Junie 2016 Dit gaan goed met die volstruisbedryf. Piet Klein van die Volstruisbesigheidskamer gesels oor die stand van die bedryf – veral op die vooraand van ‘n EU besoek aan Suid-Afrika. Daar is ook ‘n gesprek met een van die wenners van die...

RSG landbou 100 – 104 FM 1145 Saterdag 21 Mei

Alternatiewe voerbronne as droogtegewasse is soms teen billike pryse beskikbaar – praktiese wenke oor droogtevoeding    Ters Brand (prof), direktoraat Veekundige wetenskappe Elsenburg en buitengewone professor Veekundige wetenskappe US tersb@elsenburg.com Luister weer...

RSG landbou 100 – 104 FM 0445 Vrydag 20 Mei

Cape Agri week, 1 - 4 Junie, Kleinplasie Worcester   Jan Greyling   www.capeagriweek.co.za;    021 863 0397 Nasionale Beecon, 1 -2 Julie, Surval landgoed, Oudtshoorn    Nico Langenhoven   www.wkbv.co.za;     bolandbye@gmail.com Nasionale Plaaswerkersforum:...

RSG Landbou 1 January 2015 - 31 March 2016

Maart 2016 RSG Landbou 31 Maart 2016 - OGGEND: Dr Louis du Pisani - NWKV Apr Bestuurskalender | Arthur Rudman - Blaauwkrantz Safaris RSG Landbou 30 Maart 2016 - OGGEND: Willem Killian - Kultivar Prestasies in Besproeiinggebiede | Renier Zietsman - Vrugte en neut...

Podcast - listen to more

rsg logo

Share This