+ 27 53 832 9595

Die Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum tussen die Noord-Kaap en Vrystaat het Donderdag, 2 Maart 2017, op Bloemfontein tot stand gekom. Die forum sal as die Gariep Interprovinsiale Veediefstal Voorkomingsforum bekend staan.

Afgevaardigdes van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO), Vrystaat Landbou (die VKB/VL Veiligheidslessenaar), Agri Noord-Kaap (ANK), die SAPD Sigbare Polisiëring, Veediefstaleenhede, Georganiseerde Misdaad (Valke) en die Nasionale Vervolgings Gesag (NVG) van albei provinsies was teenwoordig. Die doel van die Forum is om veediefstal in die twee provinsies proaktief te voorkom asook om die vermoëns en interaksie om veediefstal te bekamp tussen alle rolspelers te verbeter.

Die tweede strategiese fokus area van die Forum is om verhoudinge tussen boere en alle rolspelers binne die Kriminele Strafregtelsel te versterk om die volgende doelwitte te bereik:

  • ’n Afname in veediefstal in beide provinsies, in ag genome die feit dat sekere boere in ’n minder mate veediefstal aanmeld.
  • Maandelikse monitering van veediefstalsake in sekere georgrafiese areas in terme van die grens tussen die twee provinsies, veral waar arrestasies plaasgevind het asook die monitering van sodanige sake deur die howe.

Agri Northern Cape

Share This