+ 27 53 832 9595
Ten einde die ontwikkeling, volhoubaarheid, winsgewendheid en stabiliteit van die georganiseerde landbou in die Noord-Kaap streek te organiseer en te bevorder, beskik Agri Noord-Kaap oor die volgende uitdagende pos vir ‘n dinamiese, energieke en selfgedrewe individu.

HOOFBESTUURDER

Salaris – Mark verwant
Postipe – Permanent
Sektore – Bestuur
Doen aansoek voor Woensdag 22 Januarie 2020
Die pos word in Kimberley gesetel en die posbekleër sal aan die bestuur van Agri Noord-Kaap rapporteer.

Vereistes
– Minstens Matriek met verkieslik ‘n kwalifikasie in landbouwetenskap of ekonomiese-/bestuurswetenskappe, ondersteun deur bewese bestuurservaring en ‘n aktiewe belangstelling in die landbou met goeie agtergrond van die landbou-situasie in die streek
– Die posbekleër se professionele profiel sal verder onder meer uitstekende mense bestuursvaardighede beskik
– Hoogs-effektiewe gesproke en geskrewe kommunikasievaardighede, bogemiddelde onderhandelings- en besluitnemingsvaardighede oor beskik
– Vlotheid in Afrikaans en Engels
– Rekenaargeletterdheid in MS Office
– Geldige rybewys insluit
– Kennis van die struktuur en funksionering van die georganiseerde landbou dien as sterk aanbeveling
– Die pos vereis dat die posbekleër baie sal reis

Sleutelverantwoordelikhede behels
– Die skakeling en bedinging met organisasies op ‘n wye front waaronder owerheidsinstansies, nie-regeringsorganisasies en die privaatsektor
– Bevordering van verhoudings met alle belanghebbendes
– Bestudering en vertolking van toepaslike dokumentasie
– Opstel van memoranda en verslae
– Oordra van inligting en standpunte aan lede, owerheids- en ander instellings asook die media
– Interne en eksterne skakeling en kommunikasie
– Algemene bestuur en finansiële beheer

In ruil word ‘n onderhandelbare vergoedingspakket aangebied.

Belangstellendes kan aansoek doen deur ‘n aansoekbrief en volledige CV met verwysing JANK voor 22 Januarie 2020 te rig aan recruitment@ovdm.co.za.
 

MOET NIE DIE AGRI NOORD-KAAP KANTOOR KONTAK OM AANSOEK TE DOEN NIE.

Share This