+ 27 53 832 9595

Agri Noord Kaap - Nuwe bier-reus moet plaaslike gars koop

Anheuser-Busch InBev en SABMiller moet aan sekere voorwaardes voldoen wat deur die Mededingingstribunaal neergelê is.

Die saamgesmelte entiteit, Anheuser-Busch InBev en SABMiller, sal voortgaan om die SAB se beleid en praktyke om plaaslike bier en sider te maksimaliseer én plaaslike insette in die produksie van dié drank te gebruik.

Dit is een van die voorwaardes waaronder die Mededingingstribunaal die samesmelting van die twee brouers goedgekeur het. Die plaaslike garsbedryf het gevrees dat die transaksie ’n slag vir die opkomende garsbedryf kan wees, siende dat talle opkomende boere geheel en al van dié gewas afhanklik is. SAB is tans die enigste aankoper van moutgars in Suid-Afrika. Die plaaslike moutgarsbedryf het verlede jaar meer as 300 000 ton gars opgelewer.

Volgens die voorwaardes sal die saamgesmelte entiteit SABMiller se bestaande mondelinge en skriftelike ooreenkomste met verskaffers moet eerbiedig. Verder sal die entiteit nie nuwe eksklusiewe ooreenkomste ten gunste van die saamgesmelte entiteit met die verskaffers van rou materiaal, insluitende opkomende- en kommersiële boere, sluit nie. Dit beteken dat hierdie verskaffers nie verbied mag word om ook gars aan mikro-brouers te lewer nie.

Om die bevordering van mikro-brouerye in die land te verseker, het die tribunaal bygevoeg dat die entiteit moet voortgaan om hops te verskaf aan die mikro-brouers wat deur SABMiller daarvan voorsien is. Dit moet op dieselfde terme en voorwaardes soos ooreengekom met SABMiller geskied of op redelike kommersiële terme. Hierdie voorwaarde sal ook ewigdurend wees.

Verder sal die verskaffing van ander insette, wat SABMiller tans aan mikro-brouers verskaf, vir ’n tydperk van vyf jaar op dieselfde terme en voorwaardes of redelike kommersiële terme moet voortgaan.

Agri Noord Kaap

Share This